Yerli ve Milli Lawrence!

Tarih, Türklerin kökenini Sümerlere dayandırırken, ilk yazının, ilk su kanallarının, ilk kütüphanenin, ilk medeniyetin mucidi Sümerlerin yıkılışını Arap coğrafyasından göçlere de dayandırmaktan alıkoyamıyordu kendini…

Anadolu’nun kapılarının Türklere açılışının tarihi olarak bizlere dayatılan Malazgirt Zaferi 1071’i aldık verdik ama kabul etmedik. Anadolu’nun kapıları çok daha eskilerde açılmıştı bizlere de ne zaman kapanıyordu meselesi beynimizi yemesi gereken soru değil miydi?

Orhun anıtları ile aynı hiyerogliflere aynı sembollere  ait 1071 öncesi dönemlerdeki tablet ve yazıtları ne yapacaktık? Sümer coğrafyasına göç eden, bütün semavi dinlerin doğuş noktası Arap coğrafyasından gelen Akadların, dönemin üst kültürü Sümer kültürünü çürütüp yok edişini tarih tekerrür mü edecekti?

Avrupa’ya simyayı, kimyayı, astronomiyi, cebiri öğreten; Emevi kültürünün baskısı ve  etkisiyle öğrettiklerini unutup Türkistan mirasını kaybeden Türkler bir defa daha Arap göçlerinin yıkımına mı uğrayacaktı?

”Türkiye Türklere bırakılmayacak kadar değerlidir” sözleriyle tarihe geçen, dünya savaşlarının mimarı, dünya siyasetine damga vuran İngiliz başbakanı Churcill doktriniyle gelişen batı felsefesinin, Asya ve Ortadoğu politikalarının meyvelerini şah damarımıza kadar hissettiğimiz bugünlerde yaşananlar Anadolu’nun Türksüzleştirme projesinden başka ne olabilirdi ki?

Sanayi devriminden itibaren dünyanın tek lokomotif gücü olma yolunda ilerleyen ABD’nin gücüne rakip bir güç olarak doğan yeni dünyanın ekonomik gücünün, Çin’in Avrupa’ya bağlantı noktası Türk coğrafyasının Türklere bırakılmayacak kadar değerli olduğunu bir asır öncesinden keşfeden Churcill, aynı zamanda Türk coğrafyasının savaşla elde edilemeyeceğini, savaş sırasında sarayında 17 yaşındaki çocuk ile nikah kıyıp İngiliz botuyla kaçarken bir ”padişah” Anadoludan doğan Kuvay’i Milliye hareketi ile anlamamış mıydı? Bölgede müslüman gibi, Türk gibi görünecek, Türk kimliğini ve mevcudiyetini içten içe yiyecek birileri gerekmez miydi? Lawrence gibi…

Görünüşte en müslüman, en Türk, en yerli ve milli…

Anadolu topraklarında Türkler nasıl azınlık olabilirdi?

İngiltere kendi ülkesine yasadışı yollardan gelen göçmenleri haritada yerini dahi bilmediğimiz Ruanda’ya göndermek için antlaşma yaptığı sıralarda, kişi başına düşen milli geliri yıllık bin dolar olan Ruanda ile turizm ve vize anlaşması yapılması hangi dehanın fikri olabilirdi?

Helikopter gördüğünde yabancı cisim sanarak yayıyla okunu gerecek Ruanda halkından Türk topraklarına hareket edecek günlük 60 adet uçağı kim organize edebilirdi?

Birinci Dünya Savaşına sarıkla tüm orta doğuyu gezen Lawrence damga vurmuştu da bu savaşsız, silahsız, kurşunsuz istilaya kimler damga vuruyordu?

Seçimleriyle ve çeyrek asırlık uykusuyla torunlarını yeni bir milli mücadeleye mecbur bırakacak olan X kuşağı mı?

Halbuki ne de göstere göstere gelmişti Büyük Ortadoğu Projesi. Siyonizm projesi geliyor diyerek ömrünün son yıllarını ispat etmeye çalışarak geçiren, çok sevdikleri Erbakan hocalarını dinlemeleri yetmez miydi muhafazakar cenahın?