Çekingen Kişilik Bozukluğu Nedir Çekingen Kişilik Bozukluğu Belirtileri

Çekingen kişilik bozukluğu olan kişiler toplum içinde olumsuz değerlendirilmeye yönelik yoğun bir kaygı yaşarlar. Toplum içinde yetersizlik duyguları baskın hale gelir ve utangaç davranışlar sergilerler.

Çekingen kişilik bozukluğu belirtileri nelerdir, kimler çekingen davranışları gösterir, çekingen kişilik bozukluğunu nasıl anlarız, hangi davranışlar çekingen özellik taşır gibi soruların cevabı, Amerikan Psikiyatri Derneğinin tanı ve teşhis kitabında bulunmaktadır. Bu kitaba göre aşağıdaki belirtilerden en az 4 tanesinin görülmesi Çekingen Kişilik Bozukluğu tanısı koymamız için yeterlidir;

  1. Sevileceğinden emin olmadıkça insanlar ile iletişime girmemek.
  2. Toplumsal ortamlarda eleştirileceğinden korkma ve bu duygunun hareketlerine yön vermesi.
  3. Yaşadığı yetersizlik duyguları nedeni ile yeni tanıştığı kişilerin olduğu ortamlarda çekingen davranmak.
  4. Kendisiyle alay edileceği korkusundan dolayı sınırlı yakın ilişkilere sahip olmak.
  5. Kendisine yönelik algısının beceriksiz, herhangi bir çekiciliği olmayan ve başkalarına kıyasla daha aşağıda olduğu yönünde olması.
  6. Dışlanma, eleştirilme korkuları yüzünden insanlarla iletişim kurmayı gerektiren işlerden kaçınmak.
  7. Utanacağı sonuçlar alma endişesiyle yeni etkinliklerde bulunmama, farklı girişimlerden kaçınma davranışları göstermek.