Deliryum Nedir Deliryum Belirtileri ve Nedenleri

Deliryum belirtileri arasında, konsantre olamama, dikkati amaçlı bir düşünce serisine odaklayamama, dış dünyaya yönelik azalan farkındalık, zihinsel işlemlerde bozulmalar gibi semptomların aniden ortaya çıkması durumları vardır.

Deliryum nedir deliryum nasıl anlaşılır?

Deliryum hastalığı, beynin bilgiyi işleme alma yöntemlerini bozar. Algılama, hafızaya alma, düşünme, yorumlama, dikkati odaklama gibi zihinsel işlemlerde aksaklıklar görünür. Deliryumda halüsinasyon ve sanrılar, bilişsel bozulmalara eşlik eden semptomlardır. Uyku düzeninde bozulmalar ve hastanın şiddetli debelenme hareketleri vardır. Yakın çevresi onu bu debelenme anlarında delirmiş olarak hissedecektir. Deliryum belirtileri arasında, hastanın amaca yönelik hiçbir eylemi gerçekleştirememesi de vardır. Hasta, amacına ulaştıracak eylemler serisini hesaplayamaz ve amacına ulaşamaz.

Deliryum hangi yaşlarda görülür?

Deliryum, herhangi bir yaştan sonra görülür şeklinde bir kıstasa da dahil edilmez, yani deliryum her yaşta görülebilir. Ancak özellikle yaşlılar ve çocuklar deliryum için potansiyel hastalardır. Yaşlılıkta gerçekleşen beynin biyolojik olarak küçülmesi, beynin çalışmasını sağlayacak sağlıklı hücrelerin ve ham maddenin azalması bu riski doğurmaktadır. Çocukluk döneminde ise beynin tam olarak gelişmemiş olması deliryum açısından biyolojik bir risk faktörüdür.

Deliryum nedenleri nedir?

Deliryum nedenleri arasında, beyin hücrelerini her nefeste öldüren sigara kullanımıdır. Ölen hücrelerin yerine yenileri gelmediğinden dolayı zaman içerisinde artan yaş ile beraber beyin sigaranın da etkisiyle daha da küçülecek ve risk daha da artacaktır.

Deliryum nedeni olarak ağır yaralanmalar ve travmalar büyük paya sahiptir. Beyne alınan darbeler sonucu deliryum olan hastalar vardır. İlaç alımından kaynaklı zehirlenmeler ya da yoksunlar da deliryuma sebep olabilmektedir. Bazı ameliyatlardan sonra deliryum görülmesinin sebebi yaşanan ilaç zehirlenmesidir. Belirli bir yaşın üzerinde ameliyat olan hastalarda deliryum bulguları saptanmıştır.

Deliryum hastası ne kadar yaşar?

Deliryum yaşlılıkta daha da fazla ölüm riski taşımaktadır. Deliryum hastaları ne kadar yaşar sorusuna cevap olarak, yaşlıların yüzde yirmi beşinin altı aydan daha uzun yaşamadığı saptanmıştır. Deliryum tedavisinde umut verici durum, deliryum hastalığının ağır bir travmadan dolayı ortaya çıkmış olmamasıdır . Deliryumun, şizofreni gibi rahatsızlıklarda kullanılan nöroleptik ilaçlar ve kaygı bozukluklarında kullanılan benzodiazepinler gibi, alkol ve uyuşturucu bağımlılarında etkili olan ilaçlar ile tedavisi mümkün olabilmektedir.

Amerikan Psikiyatri Derneğinin koyduğu üç ölçüt, kişinin deliryum olduğunu nasıl anlarız, deliryum belirtileri nelerdir, deliryum tanısı nasıl konur sorularına cevap olmuştur. Bu üç ölçüt;

1. Bilinç bozulmaları, çevreye yönelik azalan farkındalık.
2. Hafıza yetersizliği, amaçlı eylemlere yönelim yetersizliği. ( Demans gibi başka bulgular saptanmadığı halde hafıza ve yönelim eksiklikleri)
3. Semptomlar çok ani bir şekilde ortaya çıkar ve gün içerisinde yaşanan belirtilerin şiddetinde dalgalanmalar meydana gelir.