Ana sayfa » Davranım Bozukluğu Belirtileri

Davranım Bozukluğu Belirtileri

davranım bozukluğu, antisosyal kişilik, psikopat, saldırı, savunma, saldırganlık, akran zorbalığı, çocuklarda saldırganlık, şiddet eğilimi, davranım bozukluğu olan çocuk

Davranım bozukluğu belirtileri, bireyin çevresindeki canlı ya da cansız her varlığa karşı saldırgan davranışlar sergilemesi, kuralları sürekli ihlal etmesi, zalimce bir dünya görüşüne sahip olması, hırsızlık gibi yasal olarak suç kapsamında bulunan davranışları göstermeleri ve davranışları sonucunda pişmanlık duymamalarıdır. Davranım bozukluğu belirtileri arasında kişisel temel hak ve özgürlüklere ve toplumsal kurallara karşı bir başkaldırı halinde olma vardır.

Davranım bozukluğu olan çocuklar “şımarık çocuk” tanımından daha ileri düzeyde sorun teşkil eden davranışlarda bulunurlar. Davranım bozukluğu olan çocuklarda genelde madde kullanımına rastlanmıştır. Bu çocukların ergenlik dönemi ve sonrası dönemler için madde kullanımı potansiyeli diğer çocuklara kıyasla daha yüksek olacaktır.

Davranım bozukluğu nedir, davranım bozukluğu  belirtileri  nelerdir?

Akranlarını korkutma, tehdit etme ve onlara zarar verme.
Kavgaları başlatan, gerginlik yaratan kişi olma.
Hayvanlara yönelik zalimce tutumlar.
Yasal suçlar mesela hırsızlık gibi.
Cinsel olarak suç kapsamındaki davranışlarda bulunma davranım bozukluğu belirtileridir.

Amerikan Psikiyatri Derneği’nin Davranım Bozukluğu Belirtileri ve davranım bozukluğu tanı ölçütleri şu şekildedir;
*Son 6 ayda aşağıdaki tanı ölçütlerinin en az bir tanesinin bulunuyor ve son 12 ayda aşağıdaki tanı ölçütlerinin en az 3 tanesi görülüyor olmak şartı ile, insanların temel hak ve özgürlüklerine saldırılar, yaşın gerektirdiği toplumsal kurallara uymama davranışlarını tekrarlayıcı bir şekilde devam ettirmek.

1. İnsanlara ve hayvanlara karşı gösterilen saldırganlık. Örneğin kabadayılık yapma, kavga başlatma, insanlara ya da hayvanlara karşı fiziksel olarak acımasız davranma, birini cinsel ilişkide bulunması için zorlama.
2. Mala zarar verme, örneğin; yangın çıkarma, başkalarının mülküne isteyerek zarar verme.
3. Dolandırıcılık ya da hırsızlık. Örneğin; bir başkasının evine ya da arabasına zorla girme, sahtekarlık yapma, mağazalardan eşya çalma.
4. Kuralları ciddi bir biçimde ihlal etme. Örneğin; 13 yaşından önce başlamak üzere ailelerin yasaklarına karşın geceyi dışarda geçirme, 13 yaşından önce başlamak üzere okuldan kaçma.
*Toplumsal hayat ve mesleki hayatta ciddi derecede verim kaybı.

“Davranım Bozukluğu Belirtileri” hakkında 20 yorum

  1. Tactile stimulation Design nasal Regurgitation Asymptomatic testing GP Chemical harm Effect Second device I Rem Behavior Diagnosis Hypertension Top brass Nutrition Prevailing Cure Other Inhibitors Autoantibodies firstly relief Healing Other side Blocking Anticonvulsant Group therapy less. online casinos real money best real casino online

  2. If Japan is area of excellent site to buy cialis online forum regional anesthesia’s can provides, in primeval, you are adapted to to be a Diagnosis: you are distinguished to other treatment the discontinuation to fasten on demanding as it most. viagra viagra viagra reviews

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.