Öğrenme Güçlüğü Belirtileri Disleksi Nedir ve Diskalkuli Nedir

Özgül öğrenme güçlüğü, kişinin zeka seviyesine, gelişim dönemine ve alınan eğitime göre okuma,yazma ve matematiksel işlemlerde öğrenme problemi yaşamasıdır. Temel akademik becerilerde(okuma,yazma,matematik) en az 6 ay geriden gelme durumu söz konusudur.

Özgül öğrenme güçlüğü akademik başarıyı ve sosyal yaşam aktivitelerini sekteye uğratır. Birey normal gelişim düzeyinde iken sadece özel ve sınırlı bir konuda zihinsel olarak geriden gelmesi özgül öğrenme güçlüğüne yol açmaktadır. Bu durum genelde okulda öğrenim hayatına başlamakla fark edilmekle birlikte aslında ilk sinyallerini çocuğun geç konuşması gibi daha erken evrelerde de verebilmektedir.

Özgül öğrenme güçlükleri diğer gelişimsel bozukluklardan farklı olarak okulda tedavi edilir. Birey genel manada normal gelişim düzeyinde ilerlediği ve sadece özel bir konuda problem yaşadığı için okullarda, akranlarıyla beraber bir öğrenim hayatında tedavi sürecine tabi tutulur.

Özgül Öğrenme Güçlükleri türleri nelerdir?

Diskalkuli Nedir

Matematiksel işlemleri yapmada, aritmetik hesaplamaları anlamada sorun yaşama.

Disleksi Nedir

Harfleri, kelimeleri anlamada, imla kurallarına uymada problem yaşama.

Kekemelik Nedir?

Sesleri, heceleri yineleme, kelimeleri tekrarlama, uzun kelimeler yerine kısa kelimeler ile anlatma isteği, alışılmışın dışında konuşma örüntüsü gösterme.

Konuşma Bozukluğu(fonolojik bozukluk) Nedir?

Anlaşılması zor, belirsiz bir şekilde kelimeleri telafuz etme, sesleri ya da heceleri yutma gibi davranışlar görünür. Hafif vakalarda ilköğretim çağlarında kendiliğinden iyileşme görülür ancak daha ağır vakalarda dil ve konuşma terapisti eşliğinde tedavi gerekmektedir.

Tourette Bozukluğu Nedir?

Vücudun bir bölümüne yönelik yaşanan tik problemidir. Yineleyici tuhaf tikler ve hareketler görülür.

Özgül öğrenme güçlüğü nedir, öğrenme güçlüğü belirtileri nelerdir ve öğrenme güçlüğü tanısı nasıl konur?

Ruhsal Bozuklukların Tanısal ve İstatistiksel El Kitabı’nın özgül öğrenme güçlüğü belirtileri ve tanısı olarak koyduğu şartlar şunlardır:
Alınan eğitim ve zeka seviyesine uymayacak şekilde en az 6 ay süreyle, temel akademik becerileri (okuma, matematik ya da yazma) öğrenmede güçlük yaşaması.
Bozukluğun okul başarısını ve günlük yaşam etkinliklerini önemli derecede engellemesi gerekir.