Narsist Kişilik Bozukluğu Nedir Narsizm Belirtileri

Kişinin kendisine yönelik ” ben muhteşemim ve her övgüyü hak ediyorum, herkes beni övmeli” şeklinde bir düşüncesi varsa o kişiye rahatlıkla narsist belirtileri gösteriyor diyebiliriz.

Narsist kişilik belirtileri arasında, kendisini dev aynasında görme ve herkesçe takdir edilmeyi bekleyme ancak başkalarının duygularını hiç önemsemeden kırıcı davranışlar ve aşağılayıcı şekilde eleştirilerde bulunma vardır. Narsist kişilerin kendileri hakkında aşırı iddialı düşünce, tutum ve söylemleri vardır. Çevresindeki insanlar bu iddialı tavırlara şaşkınlıkla karşılık verirler. Narsist kişi ise kendisini mükemmel ve yeteneklerini çok üstün gördüğü için bu iddialı tavırları hak ettiğini, kendisinin her şeyi başarabileceğini çevresine ispatlama,çevresinden onay alma derdindedir.

Narsist kişiler, kendilerini çok üstün gördükleri için toplumun alt tabakalarıyla münasebette bulunduğunda rahatsızlık hisseder. Kendisine göre o mükemmel bir varlıktır ve sadece makam ve mevki sahibi insanlar ile iletişime geçmelidir. Toplumda sıradan insanların kendilerini anlamadığını, kendilerini sadece belli makamlara gelmiş insanların anlayabileceğini düşünürler.

Narsist insanlar farklı görüşlere kapalıdırlar. En doğru ve mükemmel görüş kendi görüşleridir ve başkalarının gözleriyle dünyayı görmeyi kabul etmezler. At gözlüğü takmış kişiler de denebilir. Düşüncelerine yönelik istedikleri onayı alamadıklarında saldırgan bir davranış örüntüsü sergilerler. Karşıdaki insanı aşağılayıcı davranışlarda bulunurlar. Bir deneyde narsist özellik sergileyen öğrencilerin, cinsel açıdan çekim hissettikleri partner tarafından reddedildiklerinde cinsel zorbalığa daha fazla yatkınlık gösterdikleri saptanmıştır.

Narsistik kişilik bozukluğu ile histriyonik kişilik bozukluğu çoğunlukla karıştırılan rahatsızlıklardır. Histriyonik kişilik bozukluğunda karşı tarafa muhtaçlık varken, narsistik kişilik bozukluğunda karşı tarafı istismar etme vardır. Histriyonik kişilik bozukluğunda cinsel açıdan baştan çıkarma ve teşhircilik davranışları dikkat çekmek için yapılırken, narsist kişilik bozukluğunda bu davranış hayranlık uyandırmak için yapılacaktır. Histriyonik kişilik bozukluğuna daha ayrıntılı bir şekilde histriyonik bozukluk yazımda değindim.

Narsist ne demek, narsist bozukluğun belirtileri nedir, narsist olduğumuzu nasıl anlarız, narsizm belirtileri;

1) Aşırı şekilde kendini önemli hissetme
2) ” Ben özelim, ben eşsiz bir varlığım” inancının varlığı
3) Başkalarınca takdir edilmeye yönelik aşırı ihtiyaç hissetme
4) Her konuda aşırı derece iddialı olma
5) Kişinin aşırı güç, güzellik, zeka fantezileriyle meşgul olması
6) Empatiden yoksun bir yaşam tarzı
7) Başkalarını kıskanma ya da başkalarının kendini kıskandığına inanma
8) Kibirli davranış ve tutumlar sergileme
9) Çevresindeki insanlar ile iletişimde bulunurken aşağılayı istismar eğilimi.

Narsizm nedenlerine yönelik genel kabul gören görüşlerden biri Heinz Kohut’a aittir. Kohut, her çocuğun çevresindeki her şeyin kendileri için olduğuna inandığı, evdekilerin her şeyi kendileri için yaptıklarına inandığı bir dönemden geçtiğini söyler. Bu dönemde ebeveynlere düşen görev, çocukların her isteklerini yerine getirmemelidir yani çocuk hayatın gerçeklerini, her istediğine istediği an ulaşamayacağını öğrenmelidir. Kohut’a göre narsistik kişilik bozukluğunun diğer sebebi ise çocuğu ihmal etme, sevgi ve şefkatten yoksun büyütme davranışlarıdır. Böyle büyüyen bir çocuk sürekli çevresi tarafından takdir edilme ve beğenilme arzusuyla yaşayacak ve bu amaç tüm yaşamına yansıyacaktır.