Borderline Sınırda Kişilik Bozukluğu Nedir Borderline Belirtileri

Sınırda kişilik bozukluğunun belirtileri, duygusal olarak dengesizlikler, ani duygu değişimleri, küçük olaylarda dahi aşırı tepki verme davranışlarıdır. Aşırı duygusal tepki verme anlarında kişi tekrar eski ruh haline dönmekte zorlanır ve duygusal yoğunluğun sönmesi uzun sürer.

Borderline nasıl anlarız?

Borderline kişilik bozukluğu olanlar aşırı duygusal tepkilerin yanında düşük öz güvenleri, kendilerine yönelik değersizlik inançları beslerler. Kendilerine yönelik besledikleri değersizlik inançları ilişkide bulundukları insanları aşırı değerli görmeye iter ve çevresindeki insanları idealleştirirler. Ani duygusal değişimler sosyal hayatta etkileşimde bulunulan insanlara yönelik kendini gösterir ve sınırda kişilik bozukluğu olanların ilişkileri hep fırtınalıdır. Sınırda kişilik bozukluğu olan kişiler yüksek derecede terk edilme korkusu yaşarlar ve terk edilmemek için bir takım çabalara girişirler.

Sınırda bozukluğun özellikleri arasında, aşırı tepkisel davranışlar sırasında geleceğe yönelik alınan riskin farkında olunmamasıdır. Küçük bir duruma aşırı sinirlenen kişi tüm trafik kurallarını çiğneyerek arabasını sürebilir ve girdiği riskin farkında olmaz. Geleceğe yönelik alınan risklerin başında intihar girişimleri vardır. Sınırda kişilik bozukluğu olan kişiler bazen var olan durumdan kurtulmak bazen kendini ifade etmek bazen de gerçekten ölmeyi amaçlayarak intihar girişimlerinde bulunurlar. Kollarını bıçakla kesme gibi kendini yaralama davranışları sınırda kişilik bozukluğunun belirtileri arasındadır.

Sınırda bozukluğun nedenleri, borderline sebepleri

Borderline nedenleri incelendiğinde, biyolojik olarak depresyona neden olan bir genin aynı şekilde sınırda kişilik bozukluğuna da etken olacağı düşünülmektedir. Aşırı tepkisellik, sinirlilik ya da duygusal olarak değişime açıklık durumlarının genetik yollarla aktarıldığına yönelik çalışmalar da mevcuttur. Sınırda kişilik bozukluğu olan kişilerin seratonin seviyeleri düşük olarak saptanmıştır. Seratonin hormonu vücutta yeterli miktarda bulunduğunda kişi ruhsal olarak olumlu bir hava içinde bulunur ve bu hormonun eksikliğinde depresyon benzeri duygular yaşanır. Bu kişileri aşırı tepkisel durumlarda frenleyebilecek kadar seratonin miktarı bulunmamaktadır. Seratonin hormonu salgılandığı sırada beyinde saldırgan davranışları yöneten bölümlerin pasif kaldığı biyolojik araştırmalarda saptanmıştır. Seratonin düşüklüğü, intihara, kendini yaralamaya ve kurallara uymadan araba sürme davranışında olduğu gibi kendine zarar verme, kendine saldırma davranışlarına sebep olmaktadır.

Çocukluk döneminde yaşanılan bir yakının kaybı, travmalar, ihmaller ve istismarların sınırda kişilik bozukluğuna sebep olduğunu gösteren birçok araştırma vardır. Bir araştırmada sınırda kişilik bozukluğu olan hastaların yaklaşık %90’ında taciz ya da ruhsal,fiziksel ve duygusal ihmal öyküsü tespit edilmiştir.

Kim Borderline ?

Borderline belirtileri nelerdir, sınırda bozukluğunu nasıl anlarız;

  1. Terk edilme korkusuyla gösterilen aşırı çaba
  2. Sosyal hayatta dengesiz ve yoğun ilişkiler
  3. Sürekli dengesiz benlik algısı sergileyen kimliksel sıkıntılar
  4. En az iki tane kendine zarar verme hikayesi ( madde bağımlılığı, kumar, kurallara uymadan araba kullanımı, intihar)
  5.  Tekrar eden kendini yaralama davranışları ve intihar girişimleri
  6. Duygusal dengesizlikler, ani duygu değişimleri
  7. Süreğen boşluk duyguları
  8. Uygunsuz aşırı öfkeli tepkiler
  9. Geçici, stres kaynaklı paranoid düşünceler ve şiddetli dissosiyatif ( kimlik kopmaları, kim olduğunu unutma) belirtiler.

 

Örnek Vaka

29 yaşında işsiz bir adam, intihar düşünceleri ve jiletle vücudunun çeşitli yerlerini kesmesi sonucu hastaneye yatırılır. Hastanın öyküsünü dinleyen psikolog şunları not alır; hasta öğrenim yıllarındayken iyi bir yaşantıya sahipmiş özellikle lise yıllarında başarılı  ve sosyal bir öğrenciymiş. Üniversite yıllarında kendisinin kim olduğu anlamaya çalışmış, uyuşturucu kullanmaya başlamış ve notları da düşmüş. Lisedeki arkadaşlarıyla bağı kopmuş ve üniversitede ilk zamanlar kurduğu arkadaşlıklar zamanla yok olmuş. Arkadaşları onun dengesiz tavırlarından, kendilerine yönelik aşırı öfkeli tepkilerinden bunalıp kendisini terk etmişlerdi. Ailesinden öğrendiklerini kabul etmiyor ve dini olarak hayran olacağı bir figür arıyormuş. Aşırı kaygılandığı durumlarda kolunu jiletle kesiyor ve kaygısı böylece yok oluyormuş.