Kaçınmacı Kişilik Bozukluğu Belirtileri

Kaçınmacı kişilik bozukluğu belirtileri, içe kapanıklık, utangaç ve çekingen davranış örüntülerinin toplum içerisinde baskın olması ve takdir alamama korkusuyla toplumdan kaçmaktır. Kaçınmacı kişilik bozukluğu olan kişiler, eleştirilmenin ve reddedilmenin yükünü kaldıramazlar ve bundan dolayı eleştirilme ve reddedilme ihtimali olan her durumdan kaçarlar. Bu da onları sosyal etkileşimlere kapalı, sosyal ilişkilerden uzak kişiler haline getirir.

Kaçınmacı kişilik bozukluğu olanlar toplumdan reddedilme ve eleştirilme ihtimalinden kaçarlarken aynı zamanda sıcak kanlılığı, sevecenliği de özlerler. Bu kişiler aslında toplumdan kaçmak istememelerine rağmen yaşadıkları reddedilme korkularından dolayı toplumdan uzak kalırlar. Burada benzer özellikler gösteren şizoid kişilik bozukluğundan ayrılmaktadırlar. Şizoid kişiler toplumla herhangi bir etkileşimde bulunma ihtiyacı hissetmezler ancak kaçınmacı kişiler toplumdan kaçtıkları için kendilerinde bir rahatsızlık hissederler ve durumlarından memnun değillerdir. Şizoidler yalnızlığı. toplumdan uzak kalmayı sever ya da bu durum umurlarında olmazken kaçınmacı kişiler yalnız kalmayı sevmezler. Kaçınmacı kişilerin sosyal ilişkilerde bulunamamaları onları kaygıya iter, öz güven problemleri yaşarlar. Kendilerine yönelik beceriksiz ve yetersizlik hisleri vardır ve bunlar kaçınmacı kişilik bozukluğunun en baskın duygularıdır. Kaçınan kişiler yeni durumlarla karşılaştıklarında bu yeni durum onları hoşnut eden bir şey olsa dahi çekingen kalırlar kaçınma davranışlarını sürdürürler. Şizoid kişilik bozukluğu belirtilerine daha detaylı bakmak isterseniz buraya tıklayınız.

Kaçınmacı bozukluğa benzerlik gösteren diğer bir rahatsızlık ise sosyal fobidir. Kaçınmacı kişilik bozukluğunun sosyal fobi ile çok yakın belirtiler göstermesi sonucu bilim adamlarınca kaçınmacı kişilik bozukluğuna şiddetli sosyal fobi de denilmiştir. Sosyal fobide görülen yeni yaşantılar ve sosyal etkileşimlere girememe, toplumdan uzak kalma, yalnızken daha rahat olma gibi davranışlar kaçınmacı kişilik bozukluğunda da görülmektedir. Toplum tarafından iki rahatsızlığa da sahip bireylere utangaç, çekingen gibi tanımlamalar yapılmaktadır.

Nedenleri

Çocukluk yıllarında ebeveynleri tarafından sürekli engellenmiş bireylerin kaçınmacı kişilik yapısına sahip olacağı düşünülmektedir. Hayatı keşfetmeye çalışan, yeni girişimlerde bulunarak dünyayı anlamaya çalışan çocuğun bu girişimleri ebeveynleri tarafından engellendiğinde çocukta yeni yaşantılara yönelik bir korku oluşacaktır. Bu korku, ilerleyen yaşlarda yeni yaşantılarda reddedilme endişesine bürünecek ve birey yeni yaşantılardan kaçmaya başlayacaktır.

Olumsuz şekilde değerlendirilme, reddedilme, onaylanmama korkusunun kısmen genetik yollarla aktarıldığına, içe kapanık kişilik yapısının genetik yollarla aktarılan mizaca bağlı olduğuna yönelik bulgular vardır. Genetik olarak bu eğilimlerin olduğu kişiler, eğer olumsuz aile ortamında büyürlerse kaçınmacı kişilik bozukluğunun ortaya çıkma ihtimali daha da yüksek olacaktır. Sevecen olmayan anne baba tutumları, çocuğu aşağılama ve reddetme davranışları genetik olarak içe kapanık bir mizacı olan çocuğu kaçınmacı kişi olmaya daha çok itecektir.

Kim Kaçınmacı Kişilik Bozukluğu yaşıyor?

Kaçınmacı kişilik bozukluğu belirtileri, kaçınmacı bozukluk yaşadığımızı nasıl anlarız;

  1. Fark edilecek seviyede insanlar ile etkileşim gerektiren mesleklerden kaçma.
  2. Onaylanacağı ya da kendisinden hoşlanılacağı garanti olmadıkça insanlar ile etkileşime girmeme.
  3. Alaya alınma ya da utanma korkusuyla yakın ilişkilere girememe.
  4. Eleştirilme ve reddedilme kaygıları yaşama.
  5. Kendini yetersiz gördüğü için yeni kişiler arası etkileşimlerde kendini geri çekme davranışları.
  6. Kendini diğerlerinden aşağıda görme.
  7. Utanılacak duruma düşmemek için risk almaktan ve yeni etkinliklerden kaçınma