Obsesif Kompülsif Kişilik Bozukluğu Nedir OKKB Belirtileri

Obsesif kompülsif kişilik bozukluğu hastaları düzene uyma, kuralları mutlaka yerine getirme, her işi mükemmel derecede yaptığına emin olmadan başka bir eyleme geçememe gibi davranışlar sergiler.  Her konu üzerinde tam denetime sahip olma istekleri obsesif kompülsif kişileri, aşırı şekilde kuralcı, var olan düzeni devam ettiren insanlar yapar.

Obsesif Kompülsif Kişilik Bozukluğu Belirtileri

Obsesif kompülsif kişilik bozukluğu olan kişiler iş hayatında düzen ve kurallara uyma gerektiren büro işleri gibi alanlarda başarılı olabilirler. Ancak obsesif kompülsif kişiler, işlerine çok titiz yaklaşırlar, her ayrıntıya çok takılırlar ve bazen görmeleri gereken yerleri görmelerine engel olur bu durumları. Küçük bir parçanın peşinde koştururlarken büyük resmi göremezler ve iş hayatında problem yaşarlar. Küçük ayrıntılar içinde boğulan obsesif kompülsif kişi zamanını iyi bir şekilde yönetemez ve genellikle zamanı ayrıntılara harcarlar. Bu sebeple yetiştirmeleri gereken görevlerde gecikmeler yaşarlar. Obsesif kompülsif kişiler, kendilerini tamamen işlerine adayabilir ve eğlence anlayışları kalmaz. İşleri üzerinde çok fazla vakit harcadıklarından eğlenmeye ayıracak zamanları kalmaz.

Obsesif kompülsif kişilik bozukluğu sergileyenler iş yaşamında görev aktarımında da problem yaşarlar. Mevcut durum üzerinde tam denetime sahip olmadıklarında sorun yaşayan obsesif kompülsif kişilikler, kendi sorumluluğunda bulunan bir görevi başkalarına aktaramazlar. Verilen görevin kendisinde kalması için aşırı inatçı, sert davranışlarda bulunurlar. Bu durum günlük yaşantıda, ev hayatında da meydana çıkar. Evde kendisinin yapabileceği bir görev varsa aile fertlerinden başkasına bu görevi bıraktıklarında içleri rahat etmez, durumun kendi kontrolleri altında olmasını isterler.

Obsesif Kompülsif Kişilik Bozukluğu ile Obsesif Kompülsif Bozukluk Aynı Mı?

Obsesif kompülsif bozukluk(okb) ile obsesif kompülsif kişilik bozukluğu farklı rahatsızlıklardır. Kişilik bozukluğunda yüksek derecede endişe, sürekli birbirini tekrarlayan ritüel davranışlar görülmez. Obsesif kompülsif kişilik bozukluğunda genel itibarıyla kuralcılık, düzen, her işte mükemmeli yakalama ve denetim isteği vardır. Obsesif kompülsif bozukluk(okb) belirtileri ise, karşı konulamaz düşünceler ve ritüel davranışlardır ve obsesif kompülsif kişilik bozukluğunda bu belirtiler görülmez. Obsesüf kompülsif kişilik bozukluğu olanların sadece %20’sinde obsesyonlar ve kompülsiyonlar saptanmıştır.

Antisosyal kişilik bozukluğu ve şizoid kişilik bozukluğunda görülen sosyal ilişkilerden kopukluk davranışı, obsesif kompülsif kişilik bozukluğunda da görülür. Ancak obsesif kompülsif kişinin sosyal ilişkilerden kopukluğu kendini işine aşırı derecede adaması, tüm zamanını işine harcamasından kaynaklanır. Şizoid kişilikteki sosyal yaşamdan kopukluk, buna gerek duymaması, kendi başına takılmayı tercih etmesi, dışarıdaki yaşama yönelik kaygısız olmasından kaynaklanır. Şizoid bozukluk belirtileri için buraya tıklayabilirsiniz.

Antisosyal kişilik bozukluğunda ise kişi zaten hem topluma hem de cansız varlıklara yönelik bir saldırganlık içerisindedir ve toplumla asla kaynaşamazlar ve bundan dolayı sosyal ilişkilerden kopukturlar. Obsesif kompülsif kişilik bozukluğunda saldırganlık, mala mülke zarar verme davranışları görülmez hatta tam aksine aşırı derecede kurallara uyma ve düzeni devam ettirme eğilimleri vardır.

Obsesif kompulsif kişilik bozukluğu belirtileri, obsesif kompulsif bozukluğu nasıl anlarız;

1. Kendisine ve başkalarına karşı pintilik, cimrilik

2. Ayrıntılara, kurallara, çizelgelere olayın özünden kopacak derecede saplanıp kalmak.

3. Eğlenceye vakit ayıramayacak kadar kendini işe adama.

4. Ahlaki yargılar, etik kurallar, toplumsal değerler konusunda taviz vermeme.

5. Verilen işi ya da görevi tamamlamayı engelleyecek kadar mükemmelliyetçi tavır sergileme.

6. Çevresindekiler tam olarak kendisi gibi yapmadığı sürece verilen görevi onlarla paylaşmama.

7. Eskiyen, kullanılmayan, demode ve işine yaramayan nesneleri hayatından çıkaramama.

8. Yakın bir ilişkisi sonlandığında ilgi ve destek arayışı içine girerek hemen yeni bir ilişkiye başlama.

9. Kendi başının çaresine bakma durumunda kalmaya yönelik mantığa sığmayan endişeler.

10. Davranışları, inanışları, istekleri konusunda katı ve inatçı bir tutum sergileme.