Şizoid Kişilik Bozukluğu Nedir Şizoid Belirtileri

Şizoid kişilik bozukluğu belirtileri arasında sosyal ilişkiler kurmaya gerek duymama vardır. Şizoid kişilerin özellikleri, kendi kendilerine takılmayı sevme, başkalarını rahatsız edici misafir olarak görme, insanlarla sohbet etmeye gerek görmeme gibi durumlardır. Şizoid bozukluğu tanımlarken bazı bilimsel çevreler sosyal ilişki kurma yetenekleri olmadığını söylerken bazıları da sosyal ilişki kurma yetenekleri var ama buna  gerek duymadıklarını söylemektedirler.

Şizoid kişilik bozukluğu olanların genelde yakın arkadaşları olmaz. En yakın arkadaşları genelde yakın akrabalarıdır. Bu tip insanlar duygularını ifade etmez ve göstermezler. Dışarıdan soğuk, mesafeli, kaygısız ve dünya yansa umurunda olmaz şeklinde nitelendirirler.

Şizoid kişiler yalnız olmayı severler ve tek başına yapılan etkinliklere yönelirler. Hoşlandıkları etkinlikler genelde cansız objeler ile olan ve tek başına yaptıkları etkinliklerdir, bu bir nesnenin koleksiyonu olabilir,bazen bir enstrüman ile tüm günü geçirme olabilir, günümüz teknoloji dünyasında tüm günü bilgisayar başında internet ortamında sosyal medyadan uzak bir şekilde bireysel olarak yapacağı etkinlikler olabilir. Birileriyle birlikte yapılan etkinliklerden hoşlanmazlar. Buna cinsel ilişki ve evlenme de dahildir.

Şizoid kişilik bozukluğu olan kişiler nadiren evlenirler. Bu kişilerin yoğun duygulanım tepkileri olmaz yanı sevinmeleri de üzülmeleri de kısıtlıdır. Sıcaklık, girişkenlik ve pozitif bakış düzeyleri düşüktür. Toplum tarafından içe kapanık olarak nitelendirilebilirler. Bu tanımlama doğrudur ancak her içe dönük ya da yalnızlığı seven kişileri şizoid olarak tanımlayamayız. Bazı insanlar bazı yaşantılar sonucu başkalarıyla iletişime geçmeyi bir süre kabul etmez ve bunu kendi sağlıkları için yaptıklarını düşünürler. Bu kişiler yaşadıkları üzücü olayın travmasını atlatmaya çalışan kişilerdir ve bu kişileri şizoid olarak tanımlayamayız.

Bir kişinin şizoid bozukluğu var diyebilmemiz için, şizoid belirtileri neler, şizoid kişilik bozukluğunu nasıl anlarız gibi sorulara cevap vermek gerekir. Şizoid belirtileri;

a) Sosyal etkileşimlerden kaçınma ve kopukluk davranışlarının sergilenmesi ve düşük duygusal tepkiler gösterilmesi bağlamında aşağıdakilerden en az dördü olmalı.
a.1) Yakın ilişki kurmaz ve bu ilişkilerden hoşlanmaz
a.2) Tek başına yapılan etkinlikleri tercih eder.
a.3) Karşı cinsle deneyim yaşamaya ya hiç ilgi göstermez ya da nadiren çok az ilgi gösterir
a.4) Hoşlandığı etkinlikler yok denecek kadar azdır.
a.5) Yakın arkadaşı, dostu, sırdaşı yoktur.
a.6) Başkalarının olumlu cümlelerine ve övgülerine kayıtsızdır.
a.7) Duygusal olarak soğuktur.
b) Sadece diğer psikotik bozukluklar sırasında bu davranışların görülmemesi, genel manada bu davranışları sergiliyor olması. ( Şizofreni, Psikotik Özellikli Duygu Durum Bozukluğu, Yaygın Gelişim Bozukluğu gibi hastalıklar haricinde de görülüyor olması.)

Şizoid Kişilik Bozukluğu Nedenleri ve Tedavisi

Şizoid kişilik bozukluğunun nedenleri arasında başlangıçta şizofreni temelli genetik faktörler ortaya atılsa da bu görüşler kabul görmemiştir. Çocukluk yıllarında oluşan bazı zihinsel temel yargıların bu hastalığa sebep olabileceği düşünülmektedir. Çocukta oluşan bazı rahatsız edici misafir yaşantıları ya da kendisi üzen ya da hoşuna gitmeyen sosyal etkileşimler sonucu, çocuğun zihninde sosyal ilişkilere yönelik “gereksiz, bu olmadığında daha rahatım, bu karmaşaya gerek yok” zihinsel kalıplarının şizoid kişilik bozukluğuna sebep olabileceği düşünülmektedir. Bilişsel terapi, bu şekilde oluşmuş yanlış düşünce kalıplarını kendine has bazı teknikler ile gidermeyi amaçlar yani şizoid kişilik bozukluğunun tedavisi olarak başvuracağımız yerlerden biri bilişsel terapi olmaktadır.