Şizotip Kişilik Bozukluğu Nedir Şizotip Belirtileri

Tuhaf ve egzantrik davranışlar, başkalarıyla iletişim kurmada problem yaşama, zihinde ve algılamada bozukluklar, aşırı derecede içe kapanıklık ve sosyal yaşamda problemler yaşama şizotip kişilik bozukluğu belirtileri arasındadır.

Şizotip Kişilik Bozukluğu Belirtileri

Şizotip kişilik bozukluğu olan bireyler, yüksek derecede batıl inançlara, sihirsel düşüncelere kapılıp gerçeklikle aralarında olan bağı kaybederler. Şizotip kişiler sihirli güçleri olduğuna inanır ve bu sihirli güce ulaşmak için bazı ritüel davranışlar gösterirler. Şizotip kişiler, tuhaf konuşmaları, tuhaf davranışları hatta tuhaf giyimleri ile toplumda dikkat çekerler. Düşünme, konuşma ve davranışlardaki tuhaflık şizofreni hastalığı ile benzerlik gösterir. Bazı bilim çevrelerince şizotip kişilik bozukluğu küçük şizofreni ya da şizofreninin başlangıcı olarak değerlendirilir.

Şizotip Kişilik Bozukluğunun Nedenleri ve Toplumda Görülme Sıklığı

Şizotip kişilik bozukluğunun görülme sıklığı %2 olarak tahmin edilmektedir. Şizotip nedeni olarak kalıtım bilimsel olarak ispatlanmış ve şizofreni ile yüksek derecede ilişkili olduğu saptanmıştır. Şizotip ve şizofreni arasındaki benzerliği araştıran bilim adamları, şizofrenideki biyolojik bulguları şizotipte de gözlemlemiştir. Hareketli cisimleri takip etmede zorlanma, zihinsel performansta aksamalar, hafıza sorunları, dikkati sürdürememe gibi problemler hem şizotipte hem de şizofreni de gözlemlenmiştir. Ergenlik çağında şizotip belirtileri gösteren bireylerin yetişkinlik dönemlerinde şizofreniye yakalanmaları arasında yüksek derecede ilişki saptanmıştır. Ayrıca birinci dereceden bir yakınında şizofreni olan kişilerin şizotip davranışlar sergileyebildiği gözlemlenmiştir.

Şizotip kişilik bozukluğunun bir alt türü olduğu düşünülen ve şizofreni ile arasında her hangi bir genetik ya da biyolojik bağ bulunmayan şizotip bozukluğunun çocukluk yıllarında istismar ve travma sonucu ortaya çıkabildiği düşünülmektedir. Şizotipin bu alt türünde de zihinsel yetersizlik ve algısal yetersizlikler tespit edilmiştir.

Şizoid belirtileri neler, şizoid olduğumuzu nasıl anlarız?

a) Sosyal etkileşimlerde genel manada problem yaşama, yakın ilişkide bulunurken rahatsızlık hissetme, zihinsel ve algısal bozukluklar ve tuhaf davranışlar örüntüsü bağlamında aşağıdakilerden en az dördü görülecek.
a. ) Tuhaf inanışlar ve sihirsel düşünceler.
a.2) Sıra dışı algısal yaşantılar
a.3) Aşırı kuşkuculuk ve paranoid düşünceler
a.4) Uygunsuz ya da düşük seviyede duygusal tepkiler
a.5) Tuhaf, egzantrik, sıra dışı davranış ve görünüm
a.6) Yakın arkadaşı ya da dostu olmaması
a.7) Yakın iletişimde bulunsa bile azalmayan sosyal kaygı ve iletişim anında sıkıntı duyma
a.8) Referans düşünceler ( başkalarının söylediklerinin, beden dillerinin altında gizli bir ima, özel bir anlam yattığı düşüncesi)
b) Sadece Şizofreni, Psikotik Özellikli Duygu Durum Bozukluğu ya da Yaygın Gelişim Bozukluğu hastalıkları ile beraber belirtilerinin görünmüyor olması, bu hastalıklar yokken de görünüyor olması yani başka bir hastalığa işaret ediyor olmaması.

Örnek Vaka
25 yaşlarında genç bir bayan. Kendisinin zihin okuma yeteneği olduğunu, karşılaştığı insanların kendisi hakkında neler düşündüğünü hissettiğini söylüyor. Kendisinin tuhaf yetenekleri olduğunu ve bazı ritüel davranışlarını yapmadığında bu yeteneklerinin kaybolacağına inanıyor. Ailesindekilerinin de bu yeteneklere sahip olduğunu , ve ailecek dünyada özel bir misyona sahip olduklarını söylüyor. Konuşurken konudan kopuyor alakasız tuhaf cümleler kuruyor.