Şizoid Kişilik Bozukluğu

sizoid - şizoid - paranoid - şizofren - sizofren - sizotip - kuşku - süphe - yalnız - toplum - sosyal - asosyal - tek - uzak - utangaç - çekingen

Şizoid kişilik bozukluğu olanların toplumdan hangi düşüncelerle uzaklaşması, yalnızlığı kendisinin tercih etmesi