Antisosyal Kişilik Bozukluğu Nedir Antisosyal Kişilik Bozukluğu Belirtileri

Başkalarının haklarını çiğneme, başkalarının haklarını umursamama gibi davranışları 15 yaşından itibaren gösteren kişiler, 18 yaşına geldiklerinde  aşağıdaki davranışlardan en az 3 tanesini göstermeleriyle koşuluyla “Antisosyal Kişilik Bozukluğu” tanısı alırlar. Kişi 15 yaşından önce  Davranım Bozukluğu belirtileri göstermiş ve 18 yaşına kadar da bu davranış örüntülerini sürdürmüştür.

  1. Kavga ve dövüşlere katılmayla beraber genel olarak saldırgan tavırlar göstermesi.
  2. Kendisini ve başkalarını tehlikeye atma, güvenliği önemsememe.
  3. Sorumsuzluk, parasal yükümlülükleri yerine getirmeme.
  4. Yasal yükümlülüklerini yerine getirmeme, tutuklanmasına yol açacak davranışlarda bulunma.
  5. Yalan söyleme, dolandırıcılık ve sahtekarlık davranışları gösterme.
  6. Yaptıklarından vicdan azabı çekmeme, başkalarına kötü davranmasına rağmen vicdani aldırmazlık.
  7. Gelecek sorunlarını tahmin etmeme, geleceği düşünmeden davranma.

Yukarıda davranışlardan en az 3 tanesini gösteren kişi eğer 18 yaşından büyükse Antisosyal Kişilik Bozukluğu tanısı alır.

Antisosyal Kişilik Bozukluğu bazı durumlarda Davranım Bozukluğu ile karıştırılmaktadır. Davranım Bozukluğu 15 yaşından önce gerçekleşen, gelişimsel bir uyum problemidir. Antisosyal kişilik bozukluğu ise 18 yaşından itibaren yaşanan saldırgan, yasa tanımaz davranışları kapsamaktadır.

Antisosyal Kişilik Bozukluğu tanısı alan kişilerin sosyal ilişkileri de sorunludur. Çünkü bu kişiler empati duygusundan yoksun bir şekilde vicdani kaygıları olmadan hareket eden kişilerdir. Çalarlar, dolandırırlar, sahtekarlıklar yaparlar ancak bu durumlarından herhangi bir vicdani kaygı yaşamazlar.

Antisosyal Kişilik Bozukluğu belirtileri nelerdir, antisosyal kişi nasıl davranır, kimler antisosyaldir, antisosyal kişilik bozukluğunu nasıl anlarız gibi sorulara cevap verebilmek için yukarıdaki Amerikan Psikiyatri Derneği’nin 7 tanı ölçütünü bilmek gerekir. Bu 7 tanı ölçütünden en az 3 tanesine olumlu cevap verilen kişi artık Antisosyal Kişilik Bozukluğu tanısı almış kişidir.