Evlenmeden Önce Psikolojik Tahlil

Bazı çiftler evlenmeden önce kan testleri yaparak kan uyuşmazlıkları var mı yok mu çocuk sahibi olduklarında çocuklarının engelli doğma ihtimalleri var mı yok mu bunu öğrenmek istemektedirler. Peki evlenmeyi düşünen çiftlerin psikolojik eğilimleri? Psikolojik uyuşmazlıklar kan uyuşmazlıkları kadar tehlike arz etmez mi?

Karakter ve Mizaç Nedir

Karakter, toplum tarafından size atfedilen sıfatların birleşimidir. İyi biri, dürüst biri, ahlaklı biri diye sizden bahsediliyorsa, o toplumun kurallarına uyuyorsunuz demektir. Mesela selamlaşırken dudaktan öperek selamlaşan bir toplumdan gelen birisi, bizim toplumumuzda aynı davranışı gösterse toplum ona ahlaksız karakterini layık görecek ve o kişi ahlaksız olarak anılacaktır. Halbuki bu davranış o misafir için kendi toplumunda gayet ahlaklı ve karşı tarafa saygıyı gösteren bir davranıştır. Issız bir adaya düştüğünüzde karakteriniz hakkında yorumda bulunacak bir toplum kalmayacaktır. Yani toplum varsa karakteriniz vardır.

Mizaç ise yeni bir gezegene yerleşseniz dahi sizi asla bırakmayacak genetik bir aktarımdır. Sizi gölgeniz gibi takip eden tüm davranış eğilimlerinizdir. Büyük büyük büyük dedenizden bile esintiler barındırır içinde. Ve bu konuda ilginç bir çalışma da vardır.

Jim Fallon Olayı

Suçlular üzerinde biyolojik araştırmalar yapan Jim Fallon, birçok suçlunun beynini incelediğinde, suçluların orbital kortekslerinde düşük etkinlik saptıyor. Orbital korteks dengeleyici enzim olan monoamin oksidaz a enziminin salgılandığı bölgedir. Monoamin oksidaz a, mesela öfkelendiğinizde devreye girer, adrenalini dengeler ve sakinleşmenize katkı sağlar.

Jim Fallon daha sonra kendi ailesinin alzheimer öyküsünü araştırmak için kendi beynini incelediğinde, kendi beyninde suçlularda olduğu gibi orbital korteksde işlev düşüklüğü görüyor.

Geçmişini araştıran Jim Fallon soy ağacında yedi katilin olduğunu hatta bunlar arasında kendi annesini öldüren bir büyüğünün de olduğunu öğreniyor.

Jim Fallon’un bugüne kadar katil olmaması ve gayet başarılı bir bilim insanı olması ise genetik aktarımın büyük eğilimler içermesine rağmen insanların bu eğilimi bir şekilde aşabileceklerini de ispatlıyor.

Peki iki taraftan da saldırganlık genleri aldıysak ve içimizde hem anne tarafından hem de baba tarafından gelen eğilimler ile başa çıkabilecek miyiz?

Birleşen Saldırgan Kromozomlar

Anne yumurtasından gelen X kromozomu ve baba sperminden gelen Y kromozomu birleşirken, bazı durumlarda bölünme problemi yaşayan Y kromozomu cift kromozom olarak birleşme yaşar. Normal bireylerde XY kromozomu varken sağlıklı bir bölünme yaşamamış Y kromozomu ile birleşmede ortaya XYY kromozomlu bir birey cıkar.

İnsanlarda temel enzimler olan seratonin, dopamin ve adrenalini dengeleyici görev üstlenen bir enzim vardır ve bu enzim anneden yani X kromozomundan gelir. Dengeleyici görev üstlenen bu enzimin  monoamin oksidaz a enzimdir.Bayanların neden daha uyumlu daha uysal olduğunu şimdi anlıyoruz değil mi?

Kızlarda çift X kromozomu vardır yani XX dizilimindedirler. Eğer bir X kromozomunda, tüm agresif ve heyecan yaratan enzimleri dengeleyici görev üstlenen monoamin oksidaz a seviyesinde eksiklik varsa bunu diğer X kromozomu çözebiliyor ve ek dengeleyici enzim takviyesinde bulunabiliyor. İşte erkeklerin daha saldırgan olmalarında yatan bir neden daha…

XY birleşimi yaşamış erkek birey, sağlıklı kromozom birleşimi yaşamış olsa dahi, anneden gelen X kromozomunda monoamin oksidaz A eksikliği varsa aşırı davranışları dengeleyecek sistemden mahrum kalmıştır. Ve dengeleyici enzimi takviye edecek ikinci bir X kromozomuna da sahip değildir.

Erkek birey, sağlıklı birleşme olarak sayılmayan XYY birleşmesi yaşamış ve çift erkeklik kromozomuyla dünyaya gelmişse neler olur?

Savaşcı Geni XYY

Erkeklik hormonu testesteronun aşırı davranışları destekleyen bir hormon olduğunu biliyoruz. Mesela kadınların regl olma dönemlerinde daha agresif davranmalarının nedeni, kadınlık hormonu seviyesinin düşmesi ve testesteronun vücutta daha çok hissedilir olmasıdır.

Cift erkeklik kromozomu ile dünyaya gelmiş ve testesteron etkisinde daha çok kalacak bireyin üstüne bir de anneden dengeleyici enzimi az olan bir X kromozomu geldiğinde neler olabilir?

Seratonin Nedir?

Seratonin insanın mutlu olmasını sağlayan bir enzimdir.

Seratonin eksikliği depresyona neden olur. Seratonin fazlalığı ise vicdanın körelmesine neden olur.

Dopamin nedir?

Yaşamdan haz almamızı sağlayan ana enzimdir. Bağımlı olduğumuz eylemleri yaptığımızda seviyesi yükselir. Mesela sigara tiryakileri sigarayı bırakmaya çalıştıklarında hiçbir şeyden tat almadıklarını söyler. Çünkü sürekli sigara içiminde vücudun alıştığı bir dopamin seviyesi vardır. Sigara bırakıldığında azalan dopamini vücut sevmeyecektir.

Yani dopamin fazlalığı kişide bağımlılık yaratan bir durumdur. Bir caninin öldürmekten haz aldığını ve yüksek dopamin seviyesiyle buna bağımlı olduğunu düşünelim… Korkutucu bir tablo.

Epinefrin Nedir Nöropinefrin nedir?

Epinefrin ve nöropinefrin genelde birlikte çalışan iki enzimdir. Saldırgan davranışları yönetirler ve vucüda savaş ya da kendini korumak için kaç komutunu verirler. Agresif davranışlarda etken iki temel enzimdir.

Tüm bu enzimlerin fazlalığında neler olur?

Empatiden yoksun, vicdanı körelmiş ya da vicdan hissetmeyen, heyecan duygusuna bağımlı olmuş, sürekli saldırgan dürtüler içinde serinkanlı bir seri katilin hayalini kurduğunuzu hissediyorum. Evet tüm bu enzimlerin fazlalığı bunlara yol açabiliyor.

Yazıya başlarken kan uyuşmazlıklarının engelli çocukların doğumuna neden olduğundan bahsetmiştim. Peki, psikolojik olarak sağlıklı bireylerin dünyaya gelebilmeleri için ebeveynlerin, fiziki sağlığa dikkat ettikleri kadar bu konuya da dikkat etmeleri gerekmez mi? Fiziki olarak sağlıklı ancak psikolojik olarak bazı sorunlu eğilimlere sahip bir birey dünyaya getirmek de risk teşkil etmiyor mu?

İlerleyen günlerde evlenmeyi düşünen çiftler kan tahlillerine girdikleri gibi psikolojik tahlillere de girerler mi?